Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղեր

Հայաստանի հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղապետարանը հայտարարում է մրցույթ Կուտական գյուղապետարանի /ծածկագիր 3.1-1/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայաստանի հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական  գյուղապետարանը հայտարարում է մրցույթ Կուտական   գյուղապետարանի /ծածկագիր 3.1-1/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ա. կազմում է Աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկների (մշակույթի տուն, մսուր-մանկապարտեզ գրադարան և այլն) հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը, վարում է այդ գործընթացը, հավաքում է հաշվետվությունները, ստուգում դրանք և ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացնում Աշխատակազմի քարտուղարին:
 բ. իրականացնում է աշխատակազմի և համայնքային ենթակայան կազմակերպությունների պահպանման ծախսերի նախահաշիվներով նախատեղված դրամական միջոցների վճարման փաստաթղթերի պատրաստաման, գանձապետական բաժանմունքից դրանց փոխանցման գործը,
 գ. կազմում է ՏԻՄ-ի նրան ենթակա կազմակերպությունների տարեկան բյուջեները, դրամական մուըքերի աղբյուրները,
 դ. նախապատրաստում է համայնքի բյուջեով նախատեղված ֆինանսավորման յուրաքանչյուր ամսվա վճարման հայտերը, կազմում է բյուջեի կատարման հետ կապված հաշվետվությունները, ներկայացնում քարտուղարին համապատասխան կազմակերպություններ ուղարկելու համար,
 ե. վարում է իր իրավասությանը վերաբերվող ֆինանսական և այլ փաստաթղթերի շրջանառություն, դասակարգման և արխիվացման գործընթացը, կատարում է բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերլուծություն, առաջադրանքների ու փաստացի կատարողականի ամփոփում և ներկայացնում է անմիջական ղեկավարին,
 զ. ուսումնասիրում է բյուջեի հաշվապահական հաշվառման հետ կապված նորմատիվ օրենսդրական ակտերը, դրանցում կատարված փոփողությունները,
 է. կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.
 ը. ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում է համապատասղան փաստաթղթերը.
 թ. հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է իր անմիջական ղեկավարին.
 ժ. իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 ի. իրականացնում է քաղաքցիների հերթագրում` քարտուղարի մոտ ընդունելության համար.
 լ. քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
 խ. քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայսատանի Հանրապերության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.
 ծ. իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
 Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը

Դիմում մրցույթային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/, տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար`  անձնագրի  պատճեն բնօրինակի հետ միասին, արական սեռի անձանց համար նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճեները բնօրինակի հետ միասին և մեկ լուսանկար  3X4 չափսի:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ ներկայացնելով անձնագիր: Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Կուտական  գյուղապետարանի կամ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմում, մինչև 2013թ. մարտի 10-ը, մրցույթը կայանալու է 2013թ. մարտի 26-ը Կուտական   գյուղապետարանում:
Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Կուտական  գյուղապետարանի աշխատակազմ:

 

 

Հայտարարված է` 04.03.2013

Վերջին ժամկետը` 10.03.2013

Պատասխանատու անձ` Կուտական գյուղապետարանի կամ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակա
Հասցե` գյուղ Կուտական← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-07 17:36:26