Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

“Կարճաղբյուրի ԱԱՊԿ“ ՓԲԸ , տնօրեն՝ Անահիտ Սարգսյան

Հեռ.` +374 94 38 81 81

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարճաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

,,Աստղաձորի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Գայանե Գրիգորյան

Հեռ.` +374 77 70 01 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

,,Արծվանիստի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸՙ տնօրեն՝ Մարիամ Հարությունյան

Հեռ.` +374 94 54 77 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Արծվանիստ

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

,,Գեղհովիտի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Ավետիք Սարգսյան

Հեռ.` +374 93 3114 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղհովիտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

,,Լիճքի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրենի ժ/պ Արթուր Ալեքսանյան

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

,,Ծովակի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Արթուր Ղազարյան

Հեռ.` +374 269 6-16-26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

,,Վաղաշենի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Մետաքսիա Սուվարյան

Հեռ.` +374 77 03 23 07

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վաղաշենի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

` “Մեծ Մասրիկի ԱԱՊԿ” ՓԲԸ, տնօրեն՝ Հասմիկ Ղազարյան Ժ/պ

Հեռ.` +374 94 0214 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Մեծ Մասրիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

ՙԳանձակի ԱԱՊԿ՚ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Վալեր Մինասյան

Հեռ.` +374 264 2-71-23

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գանձակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙԾովագյուղի ԱԱՊԿՙ ՓԲԸ, տնօրենի ժ/պ Վիգեն Մկրտչյան

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունԲժշկական ամբուլատորիաներ

,,Ակունքի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Աննա Նանանյան Ժ/պ

Հեռ.` +374 93 69 79 01, 77 87 82 49

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք

Էլ. փոստ`

,,Գեղամասարի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Լուսինե Ռոստոմյան

Հեռ.` +374 93 41 68 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամասար

Էլ. փոստ`

,,Դպրաբակի ԲԱ,, ՓԲԸ տնօրեն՝ Այգեն Ինանց

Հեռ.` +374 93 01 91 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Դպրաբակ

Էլ. փոստ`

,,Լճաշենի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրենի ժ/պ Արմինե Ասլանյան

Հեռ.` +374 94 26 06 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճաշեն

Էլ. փոստ`

,,Լճափի ԱԱՊԿ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Արմինե Մկրտչյան

Հեռ.` +374 93 35 25 22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճափ

Էլ. փոստ`

,,Ձորագյուղի ԲԱ,, ՓԲԸ, տնօրեն՝ Արփինե Կարապետյան

Հեռ.` +374 98 94 10 01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ձորագյուղ

Էլ. փոստ`

..Երանոսի ԲԱ ,,ՓԲԸ, տնօրեն՝ Վարդգես Չոլոյան

Հեռ.` +374 9145 51 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Երանոս

Էլ. փոստ`

Լուսակունքի ԱԱՊԿ ՓԲԸ տնօրեն` Լիլիթ Գասոյան

Հեռ.` +374 93 30 57 55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լուսակունք

Էլ. փոստ`

Ծակքարի ԱԱՊԿ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Նաիրա Միրիբյան

Հեռ.` +37494 14 29 26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծակքար

Էլ. փոստ`

Ծովասարի ԱԱՊԿ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Մուշեղ Խլղաթյան

Հեռ.` +374 91 61 29 38

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովասար

Էլ. փոստ`

Կարմիրգյուղի ԲԱ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Լուսինե Մուսոյան

Հեռ.` +374 94 19 52 53

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Կարմիրգյուղ

Էլ. փոստ`

Ճամբարակի ԱԿ ՓԲԸ, տնօրեն` Արմենակ Մելքումյան

Հեռ.` +374 91 23 21 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Ճամբարակ

Էլ. փոստ`

Նորատուսի ԲԱ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Դավիթ Գրիգորյան

Հեռ.` +374 94 20 18 37

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Նորատուս

Էլ. փոստ`

Վարդաձորի ԱԱՊԿ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Աշխեն Ավետիսյան

Հեռ.` +374 93 76 12 90

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդաձոր

Էլ. փոստ`

Վարդենիկի ԱԿ ՓԲԸ, տնօրենի ժ/պ Նաիրի Մելոյան

Հեռ.` +374 93 27 12 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ

Էլ. փոստ`

Վարդենիսի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա ՓԲԸ, տնօրեն՝ Նաիրա Ղազարյան

Հեռ.` +374 93 19 62 22

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

Էլ. փոստ`

ՙԴդմաշենի ԲԱ՚ ՊՓԲԸ, տնօրեն Կարինե Գևորգյան

Հեռ.` +374 261-6-03-04, 093 76 80 66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Դդմաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙԶոլաքարի բուժամբուլատորիաՙ ՓԲԸ, տնօրեն՝ Հասմիկ Ղազարյան

Հեռ.` +374 94 26 06 74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Զոլաքար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙԾովինարի բուժամբուլատորիաՙ ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Շիրակ Մելքոնյան

Հեռ.` +374 94 19 41 95

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովինար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙՆերքին Գետաշենի բուժամբուլատորիա՚ ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Սերժիկ Գալստյան

Հեռ.` +374 262 414 56, +374 94 64 99 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ներքին Գետաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙՍարուխանի բուժամբուլատորիա >> ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Մելանյա Գևորգյան

Հեռ.` +374 264 613 05, +374 99 99 71 81

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Սարուխան Հ. Աբրահամյանի փ. 162

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙՎերին Գետաշենի բուժամբուլատորիաՙ ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Արսեն Ղուկասյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 90 79 06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին Գետաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19Բժշկական կենտրոններ

,,Գավառի բժշկական կենտրոն ,,ՓԲԸ, տնօրեն` Աշոտ Կարապետյան

Հեռ.` +374 264 2-33-53

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.Գավառ

Էլ. փոստ`

Մարտունու բժշկական կենտրոն ՊՓԲԸ, տնօրեն` Վարդան Կարապետյան

Հեռ.` +374 262 4 22-10, 093 26 33 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Մարտունի

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունԾննդատներ

Մարտունու ծննդատուն ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Արթուր Հովհաննիսյան

Հեռ.` +374 262 4- 30-27

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.Մարտունի

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունՀիվանդանոցներ

Վարդենիսի հիվանդանոց ՊՓԲԸ, տնօրեն Հովհաննես Հակոբյան

Հեռ.` +374 269 2-27-01, 093 59 84 13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙՍևանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ, տնօրեն` Գայանե Էլիզբարյան

Հեռ.` +374 93 40 52 56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Նաիրյան 169

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերությունՊոլիկլինիկաներ

ՙԳավառի պոլիկլինիկաՙ ՊՓԲԸ, տնօրեն Արտակ Եդոյան

Հեռ.` +374 264-2-46-55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ, Շահումյան14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 96

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՙՎարդենիսի պոլիկլինիկա >> ՊՓԲԸ, տնօրեն՝ Աշխեն Խլոյան ժ/պ

Հեռ.` +374 269 2 10 42

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս Լեռնագործների 14

Ֆաքս` +374 269 2 10 42

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 115

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-05-27 17:39:41