Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Աստղաձորի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Գայանե Գրիգորյան ժ/պ

Հեռ.` +374 77 70 01 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

«Արծվանիստի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ տնօրեն՝ Մարիամ Հարությունյանժ/պ

Հեռ.` +374 94 65 77 72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Արծվանիստ

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

«Գանձակի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Վալեր Մինասյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 264 2-71-23, 077 23 15 11

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գանձակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Գեղհովիտի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Ավետիք Սարգսյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 31 14 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղհովիտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային կազմակերպություն


 

«Լիճքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն Արթուր Ալեքսանյան

Հեռ.` +374 093 26 03 05

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Ծովագյուղի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն Վիգեն Մկրտչյան ժ/պ

Հեռ.` +374 093 97 90 94

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Ծովակի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Սրթուր Ղազարյան ժ/պ

Հեռ.` +374 269 6-16-26,94 91 64 01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովակ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

«Մեծ Մասրիկի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Մելսիդա Սիմոնյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 34 94 10

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Մեծ Մասրիկ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

«Վաղաշենի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Մետաքսյա Սուվարյան ժ/պ

Հեռ.` +374 77 03 23 07

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վաղաշենի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպություն

«Կարճաղբյուրի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ , տնօրեն՝ Անահիտ Սարգսյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 94 39 81 81

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարճաղբյուր

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` Առևտրային կազմակերպությունԲժշկական ամբուլատորիաներ

«Ակունքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Աննա Նանանյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 69 79 01, 77 87 82 49

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք

Էլ. փոստ`

«Գեղամասարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Լուսինե Ռոստոմյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 41 68 76

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամասար

Էլ. փոստ`

«Դդմաշենի ԲԱ» ՊՈԱԿ, տնօրեն Կարինե Գևորգյան ժ/պ

Հեռ.` +374 261-6-03-04, 093 76 80 66

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Դդմաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Դպրաբակի ԲԱ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Այգեն Ինանց Ժ/Պ

Հեռ.` +374 93 01 91 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Դպրաբակ

Էլ. փոստ`

«Երանոսի ԲԱ» ՊՈԱԿ տնօրեն՝ Վարդգես Չոլոյան

Հեռ.` +374 93 02 84 24

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Երանոս

Էլ. փոստ`

«Զոլաքարի բուժամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Հասմիկ Ղազարյան ժ/պ

Հեռ.` +374 94 26 06 74

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Զոլաքար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Լճափի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Տիգրան Մարգարյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 61 09 26

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճափ

Էլ. փոստ`

«Լուսակունքի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն` Մինաս Կարապետի Սարգիսի ժ/պ

Հեռ.` +374 94 44 78 70

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լուսակունք

Էլ. փոստ`

«Ծակքարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Հասմիկ Ավետիսյան

Հեռ.` +374

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծակքար

Էլ. փոստ`

«Ծովասարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Մուշեղ Խլղաթյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 94 03 89 88

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովասար

Էլ. փոստ`

«Ծովինարի բուժամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Շիրակ Մելքոնյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 94 19 41 95

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովինար

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Կարմիրգյուղի ԲԱ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Լուսինե Մուսոյան ժ/պ

Հեռ.` +374 093 87 66 78

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Կարմիրգյուղ

Էլ. փոստ`

«Ձորագյուղի ԲԱ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Արփինե Կարապետյան ժ/պ

Հեռ.` +374 98 94 10 01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ձորագյուղ

Էլ. փոստ`

«Նորատուսի ԲԱ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Դավիթ Գրիգորյան ժ/պ

Հեռ.` +374 41 71 41 61

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Նորատուս

Էլ. փոստ`

«Սարուխանի բուժամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Արա Արշամյան

Հեռ.` +374 264 6 13 05, +374 98 90 59 01

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Սարուխան Հ. Աբրահամյանի փ. 162

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 26

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Վարդաձորի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Աշխեն Ավետիսյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 76 12 90

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդաձոր

Էլ. փոստ`

«Վարդենիկի ԱԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն Նաիրի Մելոյան ժ/պ

Հեռ.` +374 93 27 12 99

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ

Էլ. փոստ`

«Վերին Գետաշենի բուժամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Ջիվան Ֆիդոյան

Հեռ.` +374 77 62 50 20, 93 30 20 03

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին Գետաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 19

«Լճաշենի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ, տնօրեն Արմինե Ասլանյան

Հեռ.` +374 261 2 64 11, 94 26 06 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճաշեն

Էլ. փոստ`

«Ճամբարակի ԱԿ» ՓԲԸ, տնօրեն` Արմենակ Մելքումյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 91 23 21 41, 265 2 21 80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Ճամբարակ

Էլ. փոստ`

«Ներքին Գետաշենի բուժամբուլատորիա» ՊՈԱԿ, տնօրեն՝ Սերժիկ Գալստյան Ժ/Պ

Հեռ.` +374 262 414 56, +374 94 64 99 50

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ներքին Գետաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18Բժշկական կենտրոններ

«Գավառի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն` Գարիկ Սողոմոնյան

Հեռ.` +374 264 2-33 53, 043 22 22 34

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.Գավառ

Էլ. փոստ`

«Մարտունու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն` Անդրանիկ Հարությունյան

Հեռ.` +374 262 4 10 01, 4 46 01, 77 43 04 12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Մարտունի

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունԾննդատներ

«Մարտունու ծննդատուն» ՓԲԸ, տնօրեն՝ Արթուր Հովհաննիսյան

Հեռ.` +374 262 4- 30-27, 094 21 13 94

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.Մարտունի

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունՀիվանդանոցներ

«Սևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն` Արամ Նիկողոսյան

Հեռ.` +374 261 2 44 50, 98 30 33 55

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Նաիրյան 169

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց» ՊՈԱԿ, տնօրեն` Դավիթ Կարապետյան

Հեռ.` +374-269-24082 , +374-269-22721, 094 40 97 40

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Սևան, Կարմիր Բանակի փող., 68 շենք

«Վարդենիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն՝ Շահեն Շահինյան ժ/պ

Հեռ.` +374 269 2-27-01,094 200 900

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունՊոլիկլինիկաներ

«Գավառի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ, տնօրեն Գայանե Ղուլոյան ժ/պ

Հեռ.` +374 264-2-46-55, 93 66 65 12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ, Շահումյան14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 96

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունԲաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-05-29 12:31:05