Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Հասարակական կառույցներ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գործող հասարակական կազմակերպություններ

«Բայազետ» կենտրոն ՀԿ, ղեկավար Վահրամ Հովեյան

Հեռ.` +374 99 16 73 69

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիք, Գավառ, Բունիաթյան 16

Վեբ կայք` www.bayazet.center

Էլ. փոստ`

«Սարվոր» ՀԿ, նախագահ՝ Լալա Մկրտչյան

Հեռ.` +374 77 27 07 80

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Գավառ

Էլ. փոստ`

«Տարածքային բիզնես կենտրոն» ՀԿ, նախագահ՝ Անահիտ Շահզադյան

Հեռ.` +374 264 2 35 75, 094 05 75 35

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ, Գր. Լուսավորիչի 3

Էլ. փոստ`

  հիմնադրվել է 14.05.2004թ
նախագահ` Անահիտ Շահզադյան
նպատակը՝ աջակցություն բիզնեսին, բիզնեսի շահերի պաշտպանություն

« Ագապե վորլդ» ՀԿ, նախագահ՝ Արթուր Սենեքերեմյան

Հեռ.` +374 77 77 27 67

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Ճամբարակ

Էլ. փոստ`

« Գավառի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ, նախագահ՝ Հակոբ Սարգսյան

Հեռ.` +374 93 00 98 56

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գավառ

Էլ. փոստ`

«Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ-ի «Գեղարքունիքի տարածաշրջանային մասնաՃյուղ», նախագահ՝ Լուսինե Թոփլաղալցյան

Հեռ.` +374 264 2-68-80, 094 19- 68 -80

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորչի 14/27

Վեբ կայք` sakharovcenter.org

Էլ. փոստ`

Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնը Ա. Դ. Սախարովի անվան առաջընթացի, մարդու իրավունքների պաշտպանության և գթասրտության հայկական հիմնադրամի իրավահաջորդն է, որն ստեղծվել է 1990 թ. հոկտեմբերի 9-ին` Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի թիվ 457 որոշման հիման վրա:
«Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ-ի Գեղարքունիքի տարածաշրջանային մասնաՃյուղը հիմնադրվել է 1997 թ. հունվարի 1-ին:

Գործունեության հիմնական ուղղությունները
• Իրավապաշտպան գործունեություն
- Անվճար իրավաբանական խորհրդատվության իրականացում
- Իրավապաշտպանության իրականացում դիմումի առկայության դեպքում
- Փաստաբանական անհատույց օգնություն քաղաքացիական գործերով
- Մարդու իրավունքների մոնիտորինգ

• Լուսավորչական գործունեություն
- Իրավական, իրավաբանական և տեղեկատվական բնույթի հուշաթերթերի մշակում և տարածում
- Մարդու իրավունքների գրադարան
- Անգլերեն լեզվով բազմաժանր գրադարան
- Ռեսուրս կենտրոն

• Օրինաստեղծ գործունեություն
- Մասնակցություն համապատասխան օրենսդրական ակտերի նախագծերի հասարակական քննարկումներին:
- Համապատասխան օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ առաջարկությունների և դիտողությունների մշակում` Հանրապետության օրենսդրական մարմիններ ներկայացնելու համար:

• Քաղաքացիական հասարակության դպրոց
- Ոչ ֆորմալ կրթության իրականացում
- Ուսուցանողների համար ուսուցում
- Ենթադրամաշնորհների տրամադրում

 

Ղեկավարը
- Լևոն Ներսիսյան, Սախարովի կենտրոնի գլխ. տնօրեն
- Լուսինե Թոփլաղալցյան, Գեղարքունիքի մասնաճյուղի ղեկավար

«Աժդահակ» համայնքային զարգացման ՀԿ, նախագահ՝ Թամարա Իսոյան

Հեռ.` +374 043 31 65 17

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գավառ

«Աժդահակ» սոցիալ-բնապահպանական կենտրոն» ՀԿ, նախագահ՝ Նելլի Դռնոյան

Հեռ.` +374 94 54 76 63

Մանրամասն ↓

Էլ. փոստ`

«Աստղավարդ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ, նախագահ՝ Մելանյա Եփրեմյան

Հեռ.` +374 269 2-41-54, 093 46 27 06

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Իսահակյան 7

Էլ. փոստ`

 (ՀԿ) կազմավորվել է 03.03.2003թ. Վարդենիս քաղաքում:
ՙԱստղավարդ՚ ՀԿ-ի նպատակներն են.

1.Նպաստել հաշմանդամ երեխաների առողջության ամրապնդմանը, կրթության
հնարավորությանը, մասնագիտության ձեռքբերմանը, աշխատելու և լիարժեք ապրելու իրավունքին:

2.Պաշտպանել հաշմանդամ երեխաների և նրանց ընտանիքների իրավունքները, աջակցել նրանց ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը:

3.Իրագործել ծրագրեր` ուղղված հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքների առողջ
երեխաների, ծնողների հոգեկան վիճակի բարելավմանը, նրանց դուրս բերել
անլիարժեքության բարդույթից:

4. Ստեղծել վերականգնողական կենտրոն

5.Աջակցել պետությանը հաշմանդամների և հաշմանդամ երեխաների հիմնախնդիրների լուծման բնագավառում, ինչպես նաև մասնակցել այն հաստատությունների ղեկավարմանն ու զարգացմանը, որոնք սպասարկում են հաշմանդամ երեխաներին:

«Աստղացոլք» ՀԿ, նախագահ՝

Հեռ.` +374 265 2 32 11,

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Ճամբարակ

«ԱՐԱՐՈՒՄ» համայնքային զարգացման ՀԿ, նախագահ՝ Ազատուհի Խաչատրյան

Հեռ.` +374 043 27 81 41

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Ճամբարակ, Մարտունի բնակավայր

Էլ. փոստ`

«Արեգունի» սոցիալական ՀԿ, նախագահ՝ Գայանե Խաչատրյան

Հեռ.` +374 265 2 33 05, 2 24 70, 91 77 73 08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի 15

Էլ. փոստ`

«Արժանապատիվ սերունդ» ՀԿ, նախագահ՝ Ժաննա Ղուլոյան

Հեռ.` +374 91-75-91-78 , 093-75-91-78

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ Սայադյան փ 93

Էլ. փոստ`

« Արժանապատիվ սերունդ»  հասարակական կազմակերպություն

Հիմնադրվել է 2002 թվականին

Առաքելությունն է `նպաստել տարածաշրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների , փախստականների, կանանց , երիտասարդների, անչափահասների  սոցիալ- տնտեսական , առողջապահական , կրթական  և մշակութային խնդիրների լուծմանը ` տալով նրանց այլ իրավունքների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ

«Արտիսիմո»ՀԿ «Ոսկեփորիկ»զարգացման կենտրոն, նախագահ՝ Էկա Հորստկա

Հեռ.` +374 93 31 73 31

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Մարտունի

Էլ. փոստ`

«Արևշատ» հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման հիմնադրամ, նախագահ՝ Արփինե Արևշատյան

Հեռ.` 094 65 03 55

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Գավառ

Էլ. փոստ`

«Բազմազավակներ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, նախագահ Գոհարիկ Բադալյան

Հեռ.` +374 98 91 54 14, 93 91 54 14

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Մարտունի

«Բարի Հույս» սոցիալական, հաշմանդամ երեխաների առողջությանն աջակցող ՀԿ , նախագահ՝ Մնացական Սարգսյան

Հեռ.` +374 264 2-27-28, 093805775

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունքի մարզ, ք. Գավառ, Շահումյան 11

Էլ. փոստ`

Առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի և մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի հատուկ կարիքներով երեխաների առողջապահական, սոցիալական և կրթական խնդիրների լուծմանը: Նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը‚ հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվությանը‚ ինչպես նաև իրավագիտակցության բարձրացմանը: «Բարի Հույս» հասարակական կազմակերպությունը գրանցվել և իր գործունեությունը սկսել է 2008 թվականի մարտ ամսից:

«Բաց սահմաններ» խաղաղության, ժողովրդավարության և զարգացման ինստիտուտ ՀԿ, նախագահ՝ Էլեոնորա Բեգոյան

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Գավառ, Ազատության 19

Էլ. փոստ`

«ԲԼԵՋԱՆ» բնապահպանական, սոցիալական, բիզնեսի աջակցության ՀԿ, նախագահ՝ Լիաննա Ասոյան

Հեռ.` +37496 26 60 66, 077 76 46 41

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորչի 36

Էլ. փոստ`

 Գործունեության բնագավառը


1. էկոկրթություն
2. Բնության պահպանություն
3. Էկո - տուրիզմ
4. Կայուն զարգացում
5. Այլ --Փոքր եւ միջին բիզնեսի ամրապնդում
6. Գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության զարգացում
7. Սոցիալական վիճակի բարելավում

15. Գործունեության տեսակը


1. Մոնիտորինգ
2. Հատուկ հետազոտություններ, շրջակա միջավայրի պահպանության
տեխնոլոգիաների մշակում և այլ ծառայություններ
3. Կրթություն և թրենինգներ
4. Հանրային մասնակցություն
5. Այլ ՀԿ-ների հետ կապերի և դաշինքների ստեղծում

«Գալաքսի» սոցիալական ՀԿ,նախագահ՝ Վահրամ Հովհաննիսյան

Հեռ.` +374 98 07 00 63

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Սևան

«Գեղարեգ» կրթա-մշակութային երիտասարդական ՀԿ, նախագահ՝ Գրիգոր Դաշտոյան

Հեռ.` +374 93 89 69 96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7

Էլ. փոստ`

«Դարույնք» ԵՀԿ , նախագահ` Վարդգես Խաչատրյան

Հեռ.` +374 94 20 12 02

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գավառ

Էլ. փոստ`

«Երազանքի գյուղ» ՀԿ , նախագահ՝ Ստելա Սարուխանյան

Հեռ.` +374 77 45 46 65

«Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, Գեղարքունիքի մ/ճ, նախագահ` Լիանա Մակվեցյան

Հեռ.` +374 94 86 93 88

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Գավառ

Էլ. փոստ`

«Երիտասարդությունը հանուն փոփոխության» ՀԿ, նախագահ՝ Վարդան Մինասյան

Հեռ.` +374 98 08 20 00

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Վարդենիս

«Լճաշենցիների միավորում» հոգևոր, կրթամշակութային, բարեգործական ՀԿ, նախագահ՝ Պապին Մուրադյան

Հեռ.` (+37491) 21 88 41, (+37498) 57 87 08

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լճաշեն

Վեբ կայք` http://lchashenciner.am/?fbclid=IwAR1ovuKLB-Yw-_VJj_E6I6Mvm-6TT3Atc-JaNujI70u-ZvzokaSfgBWiid0

Էլ. փոստ`

«Համայնքի զարկերակ» ԵՀԿ, «Սարերի բարիք» ՀԿ նախագահ Արտուշ Խաչատրյան

Հեռ.` +374 98 78 78 30, +374 93 49 38 42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ

Էլ. փոստ`

«Համայնքների զարգացում և քաղաքացիական հասարակություն» ՀԿ , նախագահ` Արմեն Հովհաննիսյան

Հեռ.` +374 093 10 60 40

Մանրամասն ↓

Հասցե` Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Վարդենիկ Կ.Շահինյան փողոց 81

Էլ. փոստ`

 

Հիմնադրվել է 14.11.2011թվականին

Գործունեության նպատակները և առարկան

1 Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրներն են.
1.1 Աջակցել համայնքների զարգացմանը մշակութային, բարեգործական, կրթական և այլ ծրագրերի իրականացման և աջակցման միջոցով:
1.2 Կազմակերպությունը հետապնդում է իրականացնել և աջակցել համայնքների բնակչության ընդհանուր նյութական և բարոյական զարգացմանը նպաստող ծրագրերը:
1.3 Աջակցել և իրականացնել ծրագրեր` նպատակ ունենալով զարգացնել և օժանդակել համայնքներին պետական մարմինների, ընկերությունների, հասարակական կազմակերպությունների և այլ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց միջանձնային և միջազգային կապերը:
1.4 Կազմակերպության բոլոր միջոցները և հնարավորությունները, ֆինանսական, նյութական, մարդկային և բարոյական ռեսուրսները ի նպաստ դնել այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց նպատակները և գործողությունները համապատասխանում են կազմակերպության նպատականերին:
1.5 Կազմակերպել միջոցառումներ և իրականացնել տնտեսական գործունեություն առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու կամ դրանց մասնակցելու միջոցով` նպատակ ունենալով ֆինանսավորել կազմակերպության նպատակների իրականացմանն ուղղված գործողությունները:
1.6. Նպաստել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գործազրկության մակարդակի նվազեցմանը:
2 Նպատակների և խնդիրների իրականացման համար կազմակերպությունն իրավունք ունի.
2.1 Տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մասին.
2.2 Կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր.
2.3 Օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել ու պաշտպանել իր և իր անդամների իրավունքներն ու օրինական շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում.
2.4 Համագործակցել ոչ առևտրային այլ կազմակերպությունների, այդ թվում` միջազգային և օտարերկրյա ոչ կառավարական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև համակարգված գործունեություն ծավալելու, ընդհանուր շահեր ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ կազմակերպությունների հետ ստեղծել միություններ կամ անդամակցել նրանց ստեղծած միություններին` պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի կարգավիճակը.
2.5 Իր կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ, մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև հիմնարկներ.
2.6 Ստեղծել առևտրային կազմակերպություններ կամ մասնակից դառնալ այդպիսի կազմակերպություններին:
2.7 Զանգվածային լրատվության միջոցով Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում:
Առաքելությունը`
Աջակցում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության զարգացմանը, ինչպես նաև հասարակության խոցելի խմբերի խնդիրների վերհանմանը:
 

«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ, գործադիր տնօրեն` Գագիկ Տարասյան

Հեռ.` +374 312 5 72 01, +374 264 3-02-12, 094 37 96 79 , Գավառ՝ 077 86 02 13

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Գյումրի 3118, Հ. Սարգսյան փ., նրբանցք 3, տ.8, ք. Գավառ, Արծրունի եղբ. փ., տուն 45

Վեբ կայք` www.caritas.am, d.miribyan@caritas.am

Էլ. փոստ`

 

Գլխամասային գրասենյակ 

ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 3118, Հ. Սարգսյան փ., նրբանցք 3, տ.8

Ներկայացուցչություն Գեղարքունիքի մարզում`

Գավառի ենթագրասենյակ
Գավառի «Փոքրիկ իշխան» սոցիալական կենտրոն երեխաների համար
ք. Գավառ, Արծրունի եղբ. փ., տուն 45
(+374 264) 3 02 12

«Հայկական Կարիտաս»-ի առաքելությունն է. «Ծառայել տարբեր խոցելի խմբերի սիրով եւ սրտացավությամբ` հարգելով յուրաքանչյուրի արժանապատվությունը»:
«Հայկական Կարիտաս»-ի տեսլականն է. «Մարդկանց կյանքում տևական դրական փոփոխություններ՝ Հայաստանում սոցիալական արդարության և կայուն զարգացման միջոցով»:
«Հայկական Կարիտաս»-ի 2017-2021թթ. գործունեության ռազմավարական ուղղություններն են`
1. Երեխաների սոցիալական պաշտպանություն
2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառականություն
3. Ծերերի սոցիալական ներառականություն և խնամք
4. Աղետների և ռիսկերի նվազում և արտակարգ իրավիճակների արձագանք
5. Համայնքային զարգացում
6. Միգրացիա և ինտեգրացիա 
7. Հայկական Կարիտասի ինտիտուցիոնալ զարգացում

 

«Հզոր հասարակություն» ՀԿ, նախագահ ՝ Աշոտ Հակոբյան

Հեռ.` +374 55 14 11 18

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սևան

«Ճամբարակի համայնքային զարգացման կենտրոն» ՀԿ, նախագահ՝ Աշոտ Սահակյան

Հեռ.` +374 96 44 11 24

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Ճամբարակ

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ, նախագահ՝ Անահիտ Գևորգյան

Հեռ.` +374 262 4 18 67, 094 21 13 96

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Մարտունի, Պռոշյան 8

Էլ. փոստ`

«Մարտունու համայնքային զարգացման կենտրոն» ՀԿ նախագահ՝ Լուսինե Եղոյան

Հեռ.` +374 93 93 94 65 Մանան

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Մարտունի

Էլ. փոստ`

«Նռան հատիկ» համայնքային զարգացման հիմնադրամ, մարզային պատասխանատու՝ Նունե Միրզոյան

Հեռ.` 093 07 24 75

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ճամբարակ

Էլ. փոստ`

«ՇԵՆ» Վարդենիսի մասնաճյուղ,ՀԿ, նախագահ՝ Լյուբա Մանուկյան

Հեռ.` +374 98 20 40 74, 269 2 49 34

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վարդենիս

Էլ. փոստ`

«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամ, նախագահ՝ Վարդան Գարեյան

Հեռ.` +37494 26 07 90

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Գավառ

Էլ. փոստ`

«Սևան» երիտասարդական ակումբ ՀԿ, նախագահ՝ Գոհար Մնացականյան

Հեռ.` +374 93 66 21 19

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Սևան

Էլ. փոստ`

«Տարածքային զարգացման և հետազոտություններ կենտրոն» ՀԿ, նախագահ՝ Սաթիկ Բադեյան

Հեռ.` +374 98 91 90 14, 091 59 12 72

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սևան, Նաիրյան 164

Էլ. փոստ`

Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիա, նախագահ՝ Սաթիկ Բադեյան

Հեռ.` +374 99 08 58 14

Մանրամասն ↓

Հասցե` քաղաք Սևան

Էլ. փոստ`Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-07-12 18:49:27