Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ   ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Գոռ Ղազարյան

Գոռ Ղազարյան

Ֆինանսական բաժնի վարիչ

էլ. փոստ

+374 60 65-00-50 +374 60 65 06 30

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամիս, ծննդավայր

8.03.1959 թվական, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ձորագյուղ:

Կրթություն

1966-1976թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Ձորագյուղի միջնակարգ դպրոցը:
1976-1983թթ.- սովորել և ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, ստացել տնտեսագետի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեություն

1976-1981թթ. –Ձորագյուղի սովխոզում բանվոր, ապա հաշվապահ:
1981-1990թթ.- Մարտունու շրջֆինբաժին, սկզբում որպես պետեկամուտների տնտեսագետ, ավագ տնտեսագետ, պետեկամուտների տեսչության պետ:
1990-1991թթ. Մարտունու հարկային տեսչության պետի տեղակալ:
1991-1992թթ. – Մարտունու շրջխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալ:
1993-1996թթ. – Մարտունու շրջֆինբաժնի վարիչ, ապա բյուջետային տեսուչ:
1996-2000թթ. -Մարտունու գանձապետարանի առաջատար տնտեսագետ:
2000-2013թթ.- ՙՙՀայխնայբանկի՚՚, իսկ այնուհետև վերանվանված ՙՙՎՏԲ-Հայաստան՚՚ բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ:

Այլ տվյալներ

1979-1981թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է , ունի երեք երեխա (2 որդի և 1 դուտր):
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է վարչության պետին.

Բաժնի պետը`

ա/ կազմակերպում , անհրաժեշտ մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի /այսուհետ` Մարզ/ համայնքների բյուջեների կազմման աշխատանքներում.
բ/ կազմակերպում է պետական բյուջեից սնվող մարզային ենթակայության հիմնարկների պահպանման ծախսերի պլանավորումը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, կազմում է նախահաշիվներ, կատարում ընթացիկ փոփոխություններ և ճշգրտումներ.
գ/ կազմակերպում է իր բնագավառում ՀՀ օրենքների և այլ օրենսդրական ակտերի պահանջների կատարման հսկողություն.
դ/ կազմակերպում, մշակում և Վարչության պետի քննարկմանն առաջարկություններ է ներկայացնում պետական բյուջեի նախագծի` Մարզին վերաբերվող հատվածի, ինչպես նաև Մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ.
ե/ սահմանված կարգով կազմակերպում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը, դրանց նպատակային օգտագործումը.
զ/ կազմակերպում է համայնքի բյուջեի հաշվեկշռված լինելու դեպքում համայնքի բյուջետային գործընթացը.
է/ կազմակերպում է Մարզի համայնքների հաստատված բյուջեների ընդունումը, ամփոփումը, Մարզի ամփոփ բյուջեի ներկայացումը.
ը/ կազմակերպում և մեթոդական օգնություն է ցույց տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքի բյուջեի նախագծի նախապատրաստման գործում.
թ/ կազմակերպում է Մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կարիքների համար աշխատանքների, ծառայությունների, ապրանքների գնման աշխատանքները.
ժ/ մասնակցում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր ծրագրի մշակմանը.
ժա/ կազմակերպում և կազմում է կրթության, մշակույթի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը .
ժբ/ կազմակերպում, ամփոփում և կազմակերպում է հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերը.
ժգ/ կազմակերպում է տվյալ տարվա պետական բյուջեից Մարզպետարանի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների անվանացանկերի կազմումը, քննարկումը.
ժդ/ կազմակերպում է ՙՎարձատրվող հասարակական աշխատանքներ՚ ծախսային ծրագրի հաջորդ տարվա հայտի կազմումը և ներկայացում Վարչության պետին.
ժե/ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից ներկայացված գույքային հարկերի հաշվառման հայտ-պահանջագրերը վերլուծում, ամփոփում և մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը ներկայացնում է Վարչության պետին.
ժզ/կազմակերպում է Մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրումը.
ժէ/կազմակերպում է պետական բյուջեով Մարզին հատկացված միջոցների նպատակային օգտագործումը.
ժը/կազմակերպում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում յուրաքանչյուր ամսվա ֆինանսավորման հայտերի կազմումը.
ժթ/ կազմակերպում է համայնքներում և մարզային ենթակայության հիմնարկներում ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքի պահաջների կատարումը.
ի/ կազմակերպում է Մարզում զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը.
իա/ կազմակերպում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ներկայացրած տարեկան, եռամսակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ.

իբ/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
իգ/ Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
իդ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իե/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
իզ/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իէ/ Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իը/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-08-05 14:14:30